Според утвърденото мнение, убийството с камъни е юдейска правна конструкция.

Според Библията за 18
състава на престъпления се предвижда изпълнение на смъртната присъда чрез убийство с камъни.

От юдаизма, убийството с камъни преминава в шариата на исляма, а посредством исляма в шиистка Персия (от 1935 г. - Иран).

The 18 crimes related to stoning

Rabbinic law based on the authority of the torah, expressed or inferred, affixes death by stoning to eighteen crimes[5]:

 1. Bestiality committed by man (Lev. xx. 15; Sanh. vii. 4, 54b; Sifra, Ḳedoshim, x. 1; Mek., Mishpaṭim, 17).
 2. Bestiality committed by woman (Lev. xx. 16: Sanh. vii. 4, 54b; Sifra, Ḳedoshim, x. 3; Mek., Mishpaṭim, 17).
 3. Blasphemy (Lev. xxiv. 16; Sanh. vii. 4, 43a; Sifra, Emor, xix.).
 4. Criminal conversation with a betrothed virgin (Deut. xxii. 23, 24; Sanh. vii. 4, 66b; Sifre, Deut. 242).
 5. Criminal conversation with one's own daughter-in-law (Lev. xx. 12; Sanh. vii. 4, 53a; Sifra, Ḳedoshim, ix. 13).
 6. Criminal conversation with one's own mother (Lev. xviii. 7, xx. 11; Sanh. vii. 4, 53a; Sifra, Ḳedoshim, ix. 12).
 7. Criminal conversation with one's own stepmother (Lev. xviii. 8, xx. 11; Sanh. vii. 4, 53a; Sifra, Ḳedoshim, ix. 12).
 8. Cursing a parent (Lev. xx. 9; Sanh. vii. 4, 66a; Mek., Mishpaṭim, 17; Sifra, Ḳedoshim, ix. 7).
 9. Enticing individuals to idolatry: "Mesit" (Deut. xiii. 7–12 [A. V. 6–11]; Sanh. vii. 4, 67a; Sifre, Deut. 90).
 10. Idolatry (Deut. xvii. 2–7; Sanh. vii. 4, 60b; Sifre, Deut. 149).
 11. Instigating communities to idolatry: "Maddiaḥ" (Deut. xiii. 2–6 [A. V. 1–5]; Sanh. vii. 4, 67a; Sifre, Deut. 86).
 12. Necromancy (Lev. xx. 27; Sanh. vii. 4, 65a; Sifra, Ḳedoshim, xi., end).
 13. Offering one's own children to Molech (Lev. xx. 2; Sanh. vii. 4, 64a; Sifra, Ḳedoshim, viii., parashah 10, beginning).
 14. Pederasty (Lev. xx. 13; Sanh. vii. 4, 54a; Sifra, Ḳedoshim, ix. 14).
 15. Rebelling against parents (Deut. xxi. 18–21; Sanh. vii. 4, 68b; Sifre, Deut. 220).
 16. Shabbath-breaking (Num. xv. 32–36; Sanh. vii. 4; Sifre, Num. 114).
 17. Witchcraft (Ex. xxii. 17 [A. V. 18]; Sanh. vii. 4, 67a; Mek., Mishpaṭim, 17).

събота, 21 август 2010 г.

Убиване камъни

Ето какво казва Библията по този въпрос :

"Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е легнал с жената и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.
Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж и легне с нея,тогава да изведете и двамата пред портата на оня град, и да ги убиете с камъни, та да умрат, - момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си." /Deu 22:21-24/

Второзаконие 22

В Корана няма такава заповед, а се спазва наказанието, в Библията има - но не се спазва.

:::

Всъщност не знам нито едното, нито другото. Просто, който търси - намира

Идеята ми в случая е следната - винаги, когато стане дума за подобно наказание се упреква ислямската религия : "видите ли Ислямът е мракобесна религия с варварски наказания". Оказва се, обаче, че в Корана няма аят за това наказание. А в Стария завет - го има. Но пък Християнството не е варварска религия. Ама че парадокс.

Още:

Убиване с камъни е било един вид наказание, до което евреите много често прибягвали. Равините считали всяка вина подлежаща на това наказание. Те казват, че осъдения на смъртно наказание човек се извеждал вън от града, на мястото на убийството и се увещавал да признае и изповяда грешката си. Тогава той се убивал с камъни по един от тези два начина: или хвърляли камъни по него докато е умирал, или го хвърляли с главата надолу от някое стръмно място. Първият начин е бил повече в употребление; и свидетелите трябвало най-напред да хвърлят камъни на осъдения - Вт. 17:5-7, за което понякога си събличали горните дрехи - Д.А. 7:58.

Няма коментари:

Публикуване на коментар